การออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)

โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

//////////////////////////////////////////////////////////////////-->


คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/ ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)

Link : http://www.nonthaburi.go.th/covid19/
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0 2551 5156, 0 2551 5546
โทรสาร : 0 2551 5534
อีเมล : bridge@drr.go.th

ด้านการออกแบบ
บริษัท เอพซิลอน จำกัด
เลขที่ 335 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0 2571 2751-60
โทรสาร : 0 2571 2740
อีเมล : epsilon@epsilon.co.th
ติดต่อ : คุณปรมินทร์ อรุณรัตน์

ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0 2948 6014-8
โทรสาร : 0 2948 6013
อีเมล : pdc_con@yahoo.com
ติดต่อ : คุณปฏิมา ใช้ช่ำชอง


แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
เลขที่ 99/10 หมู่ 2 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2969 0610 ต่อ 205
โทรสาร : 0 2969 0610 ต่อ 205
อีเมล : nonthaburi@drr.go.th

ด้านการสำรวจและจราจร
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2318 7235
โทรสาร : 0 2318 7236
อีเมล : chotichinda@chotichinda.co.th
ติดต่อ : คุณภาวิณี อร่ามศรี

ไปรษณีย์ ตู้ปณ. 127 ปณ. จรเข้บัว กรุงเทพฯ 10230 Hotline 0 9626 75312

COPYRIGHT © 2021 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.